8 Aralık 2007 Cumartesi

TÜRKÇE DERSİ SBS SORULARI

Atatürk’ün “Efendiler, hepiniz milletvekili, bakan hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatçı olamazsınız. Hayatlarını büyük bir sanata adayan bu çocukları sevelim…” sözü sanata verdiği önemi belirtir. O, gerçek bir sanatseverdi. Güzel sanatların her dalına ilgi duyardı. Heykellerinin yapılmasına, yalnızca heykel sanatının gelişebilmesi için izin vermişti. Güzel sanatlarda kazanılacak her başarının, Türk ulusunun, diğer uluslarca tanınmasını kolaylaştıracağını söylüyordu. Çünkü sanat insanların bir arada, barış içinde yaşamalarını sağlayabilecek ortak bir dildi.
İlk beş soruyu metne göre cevaplayınız.

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Atatürk’e ait bir özdeyişten alınmıştır?
A. Efendiler, hepiniz milletvekili, bakan, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz.
B. Atatürk, güzel sanatların her dalına ilgi duyardı.
C. Atatürk, sanata ve sanatçıya çok önem verirdi.
D. O, gerçek bir sanatseverdi.

2. Atatürk hangi sanat dallarına ilgi duyuyor?
A. heykeltıraşlığa B. resme
C. güzel sanatların hepsine D. müziğe

3. Güzel sanatlarda kazanılan her başarı Türk ulusuna ne sağlar
A. yaşama kolaylığı B. diğer uluslar tarafından tanınma
C. maddi zenginlik D. kişisel gelişim

4. Parçada sanat nasıl tanımlanıyor?
A. El becerisi kazandıran çalışma yöntemidir.
B. İnsanların anlaşmasını sağlayan bir dildir.
C. İnsanların hayallerini geliştiren faaliyet biçimidir.
D. İnsanların bir arada barış içinde yaşamalarını sağlayan dildir.

5. Parçada Atatürk’ün hangi kişilik özelliği vurgulanıyor?
A. sanatseverliği B. kararlı ve disiplinli oluşu
C. liderliği D. ileri görüşlülüğü

6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi ünlü düşmesine uğramamıştır?
A. Atatürk’ün resmini duvara astı. B. Atatürk’ten bir anı okuduk.
C. Hastalık benzini sapsarı etmişti. D. Atatürk bütün ömrünü Türk milletine adadı.

7. Aşağıda verilenlerden hangisi deyim değildir?
A. ikişer ikişer dağıtmak B. göz kulak olmak
C. el ele vermek D. boş bulunmak

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okulları geç açacak.
B. Kurtuluş Savaşı Atatürk’ün önderliğinde kazanıldı.
C. Atatürk 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini kapadı.
D. Ablam bana Atatürk şiirleri adlı bir kitap aldı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir abartı vardır?
A. Oğuz günde iki saat ders çalışıyor. B. Apartmanımız yedi katlıdır.
C. Anıl bir oturuşta on kilo baklava yedi. D. Uzun zamandır ablamı görmüyorum.

10. Aşağıda verilen atasözlerinden biri anlam yönünden diğerlerinden farklıdır. Farklı olan atasözü hangisidir?
A. ak akçe kara gün içindir. B. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
C. Birlikten kuvvet doğar. D. Tek kanatla kuş uçmaz.

11. “Sorunumuzu yüz yüze konuşup halledeceğiz.” Cümlesine anlam yönünden aşağıdaki cümlelerin hangisi daha yakındır?
A. Bazı sorunlarımızı konuşmalıyız. B. Sorunlarımızı karşılıklı konuşarak halletmeliyiz. C. Halledilmeyecek sorun yoktur. D. Sorunlara bilinçli yaklaşırsan çözersin.
12. “yar” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A. Yârim İstanbul’u mesken mi tuttun? B. Sürüler yarın ağzında otluyor.
C. Seni karşı yarda bekleyeceğim. D. Yürüye yürüye uçurumun kenarına geldi.

13. “Özlem ( ) in kınasına Demet( ) Dilek( ) Zeynep ve Ayşegül gitti( )” cümlesinde ( ) yerine hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
A. (!) (?) (,) (.) B. (:) (,) (,) (.) C. (‘) (,) (,) (.) D. (,) (,) (?) (!)

14. “……………….yaşamak için birçok …………….katlandı.” cümlesini hangi sözcükler anlamlı tamamlar?
A. bağımsız-sebep B. hür-zorluğa C. tek-çare D. egemen-bağımsız

15. “ara” sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
A. Okul ile ev arasında gidip geliyor. B. Ali ile Mehmet küsünce ben arada kaldım.
C. Kedi araba ile duvar arasına sıkışmış. D. Konya-Ankara arası o kadar uzak değil.

16. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yapım eki almamıştır?
A. çiçekler B. sazlık C. yolcu D. öğrenci

17. Çoğul eki almadan çoğulluk ifade eden adlara “topluluk” adı denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde, topluluk adı vardır?
A. Atatürk gençlere güvenir ve değer verirdi.
B. İnsanlar birbirini kırmadan yaşamayı öğrenmeli.
C. Bir millet için ana dil her şeyden önemlidir.
D. İmza gününde büyük bir izdiham yaşanmıştı.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “ Bakmak” kelimesi, “aramak” anlamındadır?
A.Evimize babam bakıyor. B.Karşıdan gelen arkadaşına bakıyor.
C.Kalemini kaybetti, ona bakıyor. D.Doktor, hastaya bakıyor.
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zıt anlamlı kelimeler yer almıştır?
A.Çocukluğum ve gençliğim buralarda geçti.
B.Bu hareketinin ilk ve son olmasını istiyorum.
C.Kapıyı ufak tefek bir adam açtı.
D.Bu mektubu günlerce, aylarca bekledim.
20. “Yaz” sözcüğü hem bir mevsimin adı, hem de “yazmak” fiilinin emir biçimidir. Bunun gibi yazılışları aynı, anlamları ayrı olan sözcüklere ne denir?
A.Eşanlamlı sözcük B.Eşsesli sözcük C.Karşıt anlamlı sözcük D.Özdeyiş
21. “Ayda yılda bir yurt dışına çıkardı.” Cümlesinde altı çizili söz yerine hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
A. Uzun yıllar boyunca B. Kırk yılda bir C. Sık sık D. Hemen hemen her yıl
22. evde-var-güzel-yemekler
1 2 3 4
Yukarıda numaralandırılmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle kurulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A. 3-4-2-1 B. 1-3-4-2 C. 2-3-1-4 D. 3-2-4-1
23. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti ( ? ) konulmalıdır?
A. Ne kadar parası olduğunu söylemedi. B. Ne yöne doğru gittiklerini soruyordu.
C. Ne kadar güzel bir arabası var. D. Ne zaman sana kötü davrandık.
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?
A. Portakal kış meyvesidir. B. Sabah kahvaltılarında çay olmazsa olmaz.
C. Ekim ayı sonbahar mevsimindedir. C. Akdeniz ülkemizin güneyindedir.
25. 1 – tertemiz, 2 – bütün şehir, 3 – evinin önünü, 4 – herkes, 5 – süpürse, 6 – olur
Anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturabilmek için, yukarıdaki cümle parçaları nasıl sıralanmalıdır?
A. 4 – 3 – 5 – 2 – 1 – 6 B. 3 – 2 – 5 – 4 – 1 – 6
C. 4 – 1 – 6 – 2 – 3 – 5 D. 2 – 1 – 6 – 4 – 3 – 5

Hiç yorum yok: