16 Aralık 2007 Pazar

2006 OKS A TÜRKÇE TESTİ

1. “Söylenmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde, “Bilgisayar, reklâmlarda söylendiği gibi ucuz değil.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Yaptığım kötülüğü anlayınca bana söylendi.
B) Bugün tarlalarda ilaçlama yapılacağı söylendi.
C) Bir kere söylenmeye başladı mı susmazdı.
D) Senin, çocuğa neden söylendiğini öğrenmek istiyorum.

2. Nihayet sabah oldu. Gecenin keskin ayazına yenik düşmedim. Yorgunluktan yataklarında sızıp kalanları uyandırmakla işe başladım. Biraz acele edersek güneş yükselmeden yola çıkabilirdik.
Parçada altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Nihayet B) Yükselmeden
C) Sızıp D) Keskin

1.Bütün eşyalarını toplayıp bize yerleşti.
2.Çocuk, bozuklukları istemeyince ona bütün para verdi.
3.Bütün bir ekmeği bir öğünde bitirdi.
4.Bilgisayarla ilgili bütün dergileri takip ederdi.
3. “Bütün” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler birbiriyle karşıt anlamlı olarak kullanılmamıştır?
A) Pazarlama işinden iyi para kazandı; ama kötü harcadı.
B) Kaba tezgahlarda dokunan kilimlerin ince motifleri vardı.
C) İnsan dostunu da düşmanını da zor günlerinde tanıyor.
D) Yokuşta zorlanan atlarımız inişte rahatladı.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aynı” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Bu davetlerde devamlı aynı kişileri görürdük.
B) Bu mobilyalar, aynı bizim evdekilerdendi.
C) Ali Efendi, aynı paltoyu yıllardır giyiyordu.
D) Dönüp dolaşıp aynı sokağa geliyorduk.
6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “nicelik ve nitelik” birlikte verilmiştir?
A) Kısa günün karı az olur.
B) Eğri otur, doğru söyle.
C) Az olsun, öz olsun.
D) Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sorunu kapatma” anlamı vardır?
A) Bu parayı verelim gitsin.
B) Madem kalemi istiyorsun verdim gitti.
C) Ona bu kitabı verirsen gitti gider.
D) Sen gelinceye kadar çekti gitti.
8. “Eğer bir kimse iyi bir kitap yazarsa, iyi sözler söylerse, yahut da komşusununkinden iyi bir fare kapanı yaparsa, yuvasını ormanlar içinde bile kursa, insanlar ona ulaşırlar.” sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan, isminin kalıcı olmasını istiyorsa, kalıcı eserler ortaya koymalıdır.
B) Gerçek başarı, insanlığın yararına yapılan işlerden elde edilir.
C) İnsanlar sadece kendileri için değil, toplum içinde çalışmalıdır.
D) Başarılı işler yapanlar nerede olsa aranıp bulunur.
9. “Üzere” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine koşul anlamı katmıştır?
A) Yeniden yollara düşmek üzere evden ayrıldı.
B) Anlaşmada belirtildiği üzere ödemeler zamanında yapıldı.
C) Yarın getirmek üzere istediğin kitabı alabilirsin.
D) Ümitler ümitsizliğe dönüşmek üzere iken geldi.

1.Sadece kendine hayrı dokunanın, kimseye hayrı yoktur.
2.Kartalın beğenmediğini kargalar paylaşır.
3.Kendini beğenmek, insanın yaradılışında vardır.
4.Yalnız kendini düşünen adam, yumurtasını pişirmek için komşusunun evini yakar.
10. Yukarıdaki sözlerden hangileri birbiriyle yakın anlamlıdır?
A) 1-2 B) 2-3 C) 3-4 D) 1-4

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerçekte olmayıp öyle sanılan bir durum” söz konusudur?
A) Kızı da annesi gibi güzel resimler çiziyor.
B) Ahşap ev, bana, temelinden sallanıyor gibi geldi.
C) Güneş, bulutların arasından çıkacak gibi oldu.
D) Parası pulu yokmuş gibi eski püskü şeyler giyiyor.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla verilmemiştir?
A) Eline geçen bütün kitapları gözden geçirdi; ama aradığını bulamadı.
B) Ben bu kanepeleri vermeye razıyım; zaten onları gözden çıkardım.
C) İnsan sokulgan ve sevimli, yani cana yakın olursa, elbette sevilir.
D) Birisi ötekine, o da başkasına söyleyince söz, ağızdan ağza yayıldı.

13. İçimden hep iyilik geliyor
Yaşadığımız dünyayı seviyorum
Kin tutmak benim harcım değil
Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum
Parasız pulsuzum ne çıkar
Gelecek güzel günlere inanıyorum.( Necati CUMALI)
Dizelerden şairle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
A) Kendisiyle barışık olduğu
B) Umutlu olduğu
C) Pişman olduğu
D) Açık yürekli olduğu

14. Yeni şiir, eski şiirin bütün heyecanlarının, önemli konularının yanı başında yer alan küçük, sıradan olayları ve sıradan insanları anlatmaktaydı. Ama yeni şiir yayılıp pek çok kimse tarafından tutulunca iş değişti. Genç okuryazarlar hatta bu işle uğraşanlar sandılar ki şiir yalnız olayların gelişigüzel bir dille anlatılmasıyla oluşur. Böylece bu basitlik şiirin tarifi oldu.
Paragrafta aşağıdakilerin hangisinden yakınılmamıştır?
A) Yeni şiirin yanlış anlaşılmasından
B) Yeni şiirin sıradan olayları anlatmasından
C) Genç okuryazarların şiire yaklaşımlarından
D) Yeni şiirin dilindeki özensizlikten
15. Firuzan’ın hikâyelerindeki en belirgin özellik, hikâyeyi okuyup bitirdikten sonra kahramanların sözlerinden çok görünüşleriyle, davranışlarıyla, tutkularıyla, vazgeçemedikleri alışkanlıklarıyla hafızalarda capcanlı kalmalarıdır.
Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kahramanların hikâyelerde başarılı bir biçimde yansıtıldığı
B) Firuzan’ın iyi bir hikâye yazarı olduğu
C) Hikâyelerdeki kahramanların belirgin özelliklere sahip olduğu
D) Firuzan’ın hikâyelerindeki kahramanların sevildiği

16. “Ben kendimi şair sanarak değil, şair olmanın gereğine inanarak ve şiirin gereğini yerine getirmek için bu alanda sıkı ve düzenli bir çalışma yürütebileceğini kabul ederek işe başladım.” diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İnandığı şeylerin peşinden gittiği
B) Sorumluluk sahibi olduğu
C) Disiplinli çalışmaya karar verdiği
D) Başarılı bir şair olduğu

17. Sen insansın! Derinde dur ama kıyıyı da kaybetme, kıyının pek de uzağına düşme. Çık mağarandan, kuytudan kaç, genişliğe gel, ferahlıkta dur, ufka bak.
Parçada aşağıdakilerden hangisi önerilmemiştir?
A) Yardımsever olmak B) Toplumla birlikte yaşamak
C) Karanlıktan çıkmak D) Geleceği düşünmek

1.Hiç olmadık bir zamanda tahammül gücünü zorlayan, içimi gören bu kuşatıcı sesin gitmesini sabırla bekledim.
2.Çığırtkan öfkeler saçarak sanki dağları yara yara gelen bir motosiklet, çatal kapının önünde durdu.
3.O mavi sessizliği dayanılmaz esmer bir gürültüyle kirletip duruyordu.
4.Yayla evimizde, gölgeli balkona dökülen ceviz ağacının altındaki yazı masama henüz oturmuştum.
5. Ama gitmedi.
18. Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?
A) 1-5-4-3-2 B) 2-3-4-5-1
C) 4-2-1-5-3 D) 3-5-2-1-4

19. Yeryüzünde insanların meydana getirdikleri en muhteşem, en ömürlü eserler şehirlerdir. Bir şehrin kimin tarafından yapıldığı da belli değildir. Onlarla milletler övünç duyarlar. Herkes onu kendi eseri sayar. Böyle saydığı için de büyük bir sevgi ile şehrine, kasabasına ölünceye kadar bağlı kalır. Eski bir filozof: “Eğer şehirler bir kişi tarafından yapılsaydı daha güzel olacaktı.” demiştir. Belki daha güzel olurdu. Ancak, asırlar boyunca, nesilden nesile milletin emeği ile meydana gelmiş olan şehirler gibi sevilmezdi.
Parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Şehirlerin belirgin özellikleri nelerdir?
B) Bir insanın oluşturacağı şehir neden daha güzel olur?
C) Övünç duyulan şehirler nasıl meydana getirilmişlerdir?D) Şehirler duyulan bağlılığın temelinde ne vardır?

20. (1) Akılcılıkla bilim ve teknoloji arasında sıkı bir ilişki vardır. (2) Bunlar birbirinin bütünleyicisidir. (3) Bu değişme ve gelişmelere ayak uydurmak gerekir. (4) Akılcılığın olmadığı yerde bilim ve teknolojiden, bilim ve teknolojinin olmadığı yerde de akılcılıktan söz edilemez. (5) Olaylara akılcılıkla yaklaşmayan, bilim ve teknolojiye sırt çeviren toplumlar hiçbir zaman ilerleyemez.
Paragrafın akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

21. “Ben fikrimi değiştirdim, şimdi eskisi gibi düşünmüyorum.” diyen adam az görülür. Bugün söyledikleri dün söylediklerine uymayanlar bile: “Ben değişmedim, dün de böyle düşünüyordum, değiştiğimi sananlar beni anlamamış.” derler.
Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanlar düşüncelerini ifade etmekte çoğu zaman güçlük çekerler.
B) İnsanın düşüncelerinde günden güne değişiklikler görülebilir.
C) Yaşam şartları değiştikçe insanların düşünceleri de değişir.
D) Fikirleri değişse de insanların bunu dile getirmesi zordur.

22. “da, de” aşağıdaki cümlelerin hangisine “aşırılık” anlamı katmıştır?
A) O gömlek üzerine hiç de yakışmamış.
B) Sustu sustu da sonradan iyi konuştu.
C) Önerdiğin kitabı okudum da anlayamadım.
D) Bilge gelecek de tiyatroya gideceğiz.

23. Çiçek açar, domur domur dal verir,
1
Kimi uzar, birbirine el verir,
2
Kimi meyve verir, kimi gül verir;
3
Ağaçlar üstünde dillenir kuşlar.
4
Dizelerde altı çizili sözcüklerden hangilerinin çeşidi aynıdır?
A) 1-2 B) 2-3 C) 3-4 D) 1-4

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin yönü bellidir?
A) Satıcının yaptıklarına karşı çok şey söyleyebilirdik.
B) Yorgunluktan ancak sabaha karşı uyuyabildim.
C) Şiire karşı ilgim çocuk yaşlarda başladı.
D) Köyün yaşlıları güneşe karşı oturmuşlardı.

1. Giriş kapısını bu kartla açabilirsin.
2. Yağmurun başlamasıyla herkes kaçıştı.
3. Yıllardır görmediği arkadaşına hasretle sarıldı.
25. Bu cümlelerde, “ile” aşağıdaki anlam ilgilerinden hangisini kurmamıştır?
A) Neden-sonuç B) Nitelik
C) Birliktelik D) Araç

Hiç yorum yok: