7 Aralık 2007 Cuma

2000 oks türçe soruları

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “- lar / - ler” eki sözcüğe “aşağı yukarı” anlamı vermiştir?
A) Annemi görünce dünyalar benim oldu.
B) Beyefendi evdeler mi acaba?
C) Çırak, yedi sekiz yaşlarında bir çocuktu.
D) Teyzem bize geleceklerini mi söyledi?

2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olarak verilen sözcüklerden hangisi soyut bir kavramı anlatır?
A) Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
B) Çocuğunun başarısından sevinç duydu.
C) O gün hava oldukça soğuktu.
D) Kara bulutlar birden gökyüzünü kapladı.

3. “Çıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde yer almıştır?
A) Yıkanınca elbisenin lekesi çıktı.
B) Ezilen meyvelerin suyu çıktı.
C) Haberi duyunca sevinçle evden çıktı.
D) Bu işi bitirinceye kadar canı çıktı.

4. “Ama” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme amacıyla kullanılmıştır?
A) Beni hiç ama hiç dinlemiyor.
B) Çok uğraştım ama problem çözülmüyor.
C) Sesimi duydu ama anlamazlıktan geliyor.
D) Araba oldukça eski ama çalışıyor.

5. “Başından geçenleri sakin sakin anlattı.” cümlesinde “sakin sakin” ikilemesi cümleye hangi anlamı vermek için kullanılmıştır?
A) Yaşanılanların çok önemli olmadığını dile getirmek
B) Davranışlarda bir heyecan bulunmadığını anlatmak
C) Herkesin bu tür davranışlar göstermesini istemek
D) Konuşulanların bu biçimde daha güzel anlaşılacağını vurgulamak

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu iki kavram arasında önemli bir ayrım var.
B) Kirli havanın halk sağlığına zararlı olduğu sonucuna varılmıştır.
C) Sergide, yazarın ressam tarafından çizilmiş fotoğrafı ilgi gördü.
D) Günümüzde fabrikalar, kent merkezlerine uzak olan yerlerde kuruluyor.

7. “Gerçeği buldum” deme, “..........” de! anlatımındaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse söz, “sınırsız sayıda gerçek vardır” anlamı kazanır?
A) Gerçekten korktum.
B) Gerçek beni buldu.
C) Gerçeği hiç kaybetmedim ki.
D) Bir gerçek buldum.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen deyim,
açıklamasıyla çelişir?
A) Ağız ağıza vermiş, gizli gizli konuşuyorlardı.
B) Ağız birliği etmişler, aynı açıklamaları yapmışlardı.
C) Çok güzel konuşmuş, ağzına geleni söylemişti.
D) Başına gelenlerden ağzı yanmış, her şeyi incelemeye karar vermişti.

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dile getirilen istek, gerekçesiyle birlikte verilmiştir?
A) İncecikten bir kar yağar,
Tozar Elif Elif diye.
B) Yâra selam söylen seher yelleri.
Çıkıp şu yollara naz eylemesin.
C) Gönül gurbet ele çıkma;
Ya gelinir ya gelinmez.

D) İstanbul’un orta yeri sinema,
Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı
vardır?
A) Ne kadar güzel şiir okuyorsunuz.
B) Ne yapsak da bu sıkıntıyı atlatsak.
C) Ne söylemek istediklerini anlayamadım.
D) Ne yapıp edip bu işi bitirmeliyiz.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, pişmanlık duyulduğu anlatılmaktadır?
A) Uzun yıllar memleketimden ayrı yaşadım.
B) Her geçen gün işimiz zorlaşıyor.
C) Yüreğime ansızın bir hüzün çöküverdi.
D) Bu işe başlamasaydım iyi olacaktı.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir gerekçeye dayalı görüş bildirilmektedir?
A) Son gelişmelere bir türlü inanamadım.
B) Nedendir bilmiyorum, göçmen kuşlar erken geldi.
C) Başarısında bütün arkadaşlarının payı var.
D) Bir akşam aniden çıkıp geleceğini söylemiş.

13. “Başkalarına kötü davranan insanlar, kendilerinden de hoşlanmayanlardır.”
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en
yakın olanıdır?
A) Hiç kimse kötü olmak istemez.
B) Kendisini sevmeyenden iyilik beklenemez.
C) Kötü davranışların temelinde başkaları vardır.
D) Kötülükleri engellemek herkesin görevidir.

14. Kitabı okumak gerekiyor; yorucu iş. Oysa filmini izlemek kolay.

Bu sözler, aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı
olarak söylenmiştir?
A) Kitabını almayıp neden filmine gidiyorsun?
B) Sinema mı daha doyurucu, kitap mı?
C) Kitap üzerinde mi yoksa film üzerinde mi düşünmek daha zevkli?
D) Sanat dalı olarak edebiyat mı yoksa sinema mı
daha değerli?

15. Gel bakma kimseye hor,
Halkı yorma kendin yor.
Yıkmak için çok düşün,
Yıkmak kolay yapmak zor. (Anonim)
Bu dörtlükten aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
A) Alçak gönüllü olma
B) Bir şey yapmadan önce iyi ölçüp biçme
C) Özverili davranışlar içinde olma
D) Başkalarıyla işbirliği içinde çalışma

16. Dallar mısra mısra, şair tez duyar,
Bahar nezle olsa hemen yaz duyar,
Çiçek kuşa dil öğretir, haz duyar
Ulu isteklerde gezer gönlümüz...

Bu dörtlükteki “kişileştirilmeler”, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Bahar, yaz, çiçek, kuş
B) Yaz, dallar, bahar, gönül
C) Kuş, şair, dil, bahar
D) Çiçek, dil, bahar, gönül

17. Aynı olaylar üzerinde ortak düşünceleri olmayan, birbirine aykırı düşen insanların birlikte yaşamaları ve bir iş üzerinde anlaşmaları olanaksızdır.
Bu durum, aşağıdaki atasözlerinden hangisine bir örnektir?
A) İki deliye bir uslu koymuşlar.
B) İki el bir baş içindir.
C) İki baş bir kazanda kaynamaz.
D) İki karpuz bir koltuğa sığmaz.

18. Yabani hayvanları çok sever ve yakından tanırım.
Çocukluğum dağlık bir yörede geçti. Orada biz çocuklara oyuncak yerine, ayı yavrusu, kokarca, tavşan, tilki ya da sincap getirilirdi. ....... .
Parçadaki düşüncenin akışına göre, son cümle aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Oyuncak zevkini pek tadamadık.
B) Onlarla zevkle oynayıp, eğlenirdik.
C) Pahalı oyuncaklarla oynayamadık.
D) Büyük kentlerin özlemiyle yanardık.

19. Yağmur o kadar güzel ve tatlı ki damlalar kahkahalarla
gülüyor. Koyu koyu, kat kat yeşillikleriyle ağaçlar, puslanmış
aydınlıktan içerek kendilerinden geçiyorlar. Sanki bu bir yağmur havası değil; çiçekler damlalardan yapraklar açıyor.
Her yer bir bahar görünümü içinde...
Bu paragrafın yazarı için, aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Sabırsız olduğu B) Duyarlı olduğu
C) Coşkulu olduğu D) Sevinçli olduğu

20. (1) Artık dağlar, sırtlarından kürklerini attılar; fakat henüz sabahları serince olduğu için omuzlarına sislerden bir atkı alıyorlar. (2) Şimdi rüzgârlar da kuru ağaç dehlizlerine pek deli gibi koşmuyor. (3) Bitkilerin ve insanların şenlikleri mutlaka ilkbaharda yapılıyor. (4) Her dalın üzerinde renkli ve güzel dokulu ipeklerden ufacık maskeler kıpırdıyor. (5) Akasyaların dallarında kâğıt fenerciklere benzer sayısız çiçekler asılı.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi paragrafın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

21. Yazın alanında uğraş veren insanlar, sözleri ve yazılarıyla dile değer kazandırırlar. Bu işi, dile yenilikler getirmekten çok, onun gücünü artırarak yaparlar. Dildeki sözcükleri işlerler, anlamlarını sağlamlaştırıp, derinleştirirler; onlara alışılmamış tat verirler.
Paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Dilin en güzel örnekleri edebi eserlerdir.
B) Dil, sürekli olarak gelişir ve değişir.
C) Herkes dili aynı güzellikte kullanamaz.
D) Dilin en büyük ustaları yazarlardır.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde da / de bağlacı, “şaşma” anlamında kullanılmıştır?
I- Size de gidebiliriz bize de.
II- Çalıştı da çalıştı.
III- Senin gibisini de görmedim.
IV- Nasıl oldu da anımsamadın?
A) I-II B) I-III C) III-IV D) II-IV

23. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olarak verilen sözcüklerden hangisinin aldığı ek diğerlerinden farklıdır?
A) Kış günlerinde kalınca giyinmeliyiz.
B) Tepeye çıkınca dinleniriz.
C) Hasta ilacını alınca rahatladı.
D) Kalemini kırınca ağlamaya başladı.

24. Nasrettin Hoca, çoğu zaman karşısındakini kırmamak için, bencillik, aç gözlülük, yalancılık gibi birçok özrü üstüne alır; kendisi ile alay ediyormuş gibi görünür. Örneğin, başkasının bostanına girip kavun karpuz aşırmak ister. Bunun yanlış olduğunu bilmez mi? Elbette bilir. Ama dediğimiz gibi onun amacı başkadır: Başkasının malına el sürmenin kötülüğünü eleştirmektir, yapmak istediği. Böyle davranmakla “.......” der gibidir.

Parçadaki boşluğa aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse, Nasrettin Hoca’nın vermek istediği ileti vurgulanmış olur?
A) Kimsenin tavuğuna kış deme
B) Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla
C) Kime niyet, kime kısmet
D) Lep demeden leblebiyi anla

25. Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisinin yapılışı diğerlerinden farklıdır?
A) İmambayıldı B) Külbastı
C) Gecekondu D) Kaptıkaçtı

Hiç yorum yok: